Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Στόχος μας είναι το συμφέρον των πελατών μας, γι’ αυτό προτείνουμε πάντα τις πιο ευνοϊκές και κατάλληλες λύσεις.

Η εμπειρία μας από τη συνεργασία με επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και κλάδων, μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορετικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, προσαρμόζοντας έτσι τις λογιστικές μας υπηρεσίες.

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε*

• Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά – διπλογραφικά)
• Υπολογισμός ΦΠΑ και υποβολή περιοδικών δηλώσεων
• Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
• MyDATA
• Παρακρατούμενοι φόροι
• Έναρξη – Μεταβολή – Διακοπή επιχειρήσεων , εκκαθαρίσεις νομικών προσώπων
• Σύνταξη businessplan– Φορολογικός σχεδιασμός για τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια της επιχείρησης σας
• Επιδοτούμενα προγράμματα ΔΥΠΑ – ΕΣΠΑ
• Υπηρεσίες έκδοσης μισθοδοσίας – εργατικά – ασφαλιστικά

*Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των υπηρεσιών που παρέχουμε. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση θέλετε, είμαστε στη διάθεση σας.