Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες

Οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό και ασφαλιστικό τοπίο και το πλήθος των ανακοινώσεων παροχών και επιδομάτων, καθιστούν στις μέρες μας αναγκαία την ύπαρξη ενός αξιόπιστου συνεργάτη που θα καλύπτει τις ανάγκες αυτές σε καθημερινή βάση.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, καλύπτουμε με ασφάλεια και υπευθυνότητα όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν έναν ιδιώτη.

Λογιστικές υπηρεσίες προς ιδιώτες

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Σύνταξη και εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9

Ρυθμίσεις οφειλών προς Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία, σχεδιασμός διαχείρισης και αποπληρωμής οφειλών

Υποβολή αιτήσεων επιδομάτων παιδιών Α21, ενοικίου, θέρμανσης, κοινωνικού τιμολογίου και έλεγχος επιδομάτων τα οποία δικαιούστε.

Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων ακίνητης περιουσίας

Εκτυπώσεις εκκαθαριστικών, ΕΝΦΙΑ, εντύπου τελών κυκλοφορίας

Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, παραβόλων, φορολογικής - ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες

Παροχή συμβουλών σε εργατικά, ασφαλιστικά και μισθολογικά θέματα

Αποστολή μηνιαίας ενημέρωσης φορολογικού λογαριασμού, ώστε να προγραμματίζετε τις φορολογικές σας υποχρεώσεις